Contact

BW Hotel Wrocław Sp. z o.o., ul. Kiełbaśnicza 16-19, 50-110 Wrocław, Polska

+48 71 782 55 55

prima@bestwestern-prima.pl

NIP 897-16-59-817

Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 000 PLN

Numer KRS: 0000010915, Sąd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Access map