Wrocław

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i 112 mostów.

Ze względu na nadrzeczne położenie i wielką liczbę mostów i kładek nad wodami nazywany jest „polską Wenecją”.

Ostrów Tumski

Największy kompleks kościelny we Wrocławiu, siedziba arcybiskupstwa. Główną budowlą jest gotycka katedra pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Monumentalna, trzynawowa bazylika z dwoma wieżami. Na wieżę północną można wjechać windą i podziwiać panoramę miasta. Inne zabytki Ostrowa to: gotycki dwupoziomowy kościół Św. Krzyża i Św. Bartomieja, romańsko – gotyckie kościoły Św. Idziego i Św. Marcina, dom kapituły.

Rynek Ratusz

Należy do największych i najpiękniejszych w Polsce. Otoczony zabytkowymi kamieniczkami. Najcenniejsze domy zachowały się w pierzei zachodniej. Najbardziej okazałym zabytkiem rynku jest ratusz – perła architektury gotyckiej i renesansowej. Prawdopodobnie najpiękniejszy zabytek gotyckiej sztuki mieszczańskiej w Polsce.

Uniwersytet Wrocławski

Dominującym akcentem w architekturze Starego Miasta jest barokowy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, zwrócony swoją długą na 171 m fasadą w stronę Odry. Jego sylweta architektoniczna, wzbogacona wspaniałym wystrojem rzeźbiarskim i malarskim, zaliczana jest do najcenniejszych zabytków doby baroku w Polsce i Europie. Domki altarystów ostatnie zachowane z wieńca budynków otaczających cmentarz położony wokół kościoła Św. Elżbiety, pochodzą z XIV wieku. Więcej cech gotyckich zachowała trzykondygnacyjna kamieniczka „Jaś”. Wyższa, czterokondygnacyjna „Małgosia” ma elewacje o architekturze barokowej pochodzącej z XVIII stulecia. Widniejący napis na barokowej bramie (1728) „Mors lanua Vitae” („Śmierć bramą życia”) przypominał, iż tędy wchodziło się na cmentarz. W kamieniczkach znajduje się kawiarnia oraz siedziba Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Kamieniczki Jaś i Małgosia

Domki altarystów ostatnie zachowane z wieńca budynków otaczających cmentarz położony wokół kościoła Św. Elżbiety, pochodzą z XIV wieku. Więcej cech gotyckich zachowała trzykondygnacyjna kamieniczka „Jaś”. Wyższa, czterokondygnacyjna „Małgosia” ma elewacje o architekturze barokowej pochodzącej z XVIII stulecia. Widniejący napis na barokowej bramie (1728) „Mors lanua Vitae” („Śmierć bramą życia”) przypominał, iż tędy wchodziło się na cmentarz. W kamieniczkach znajduje się kawiarnia oraz siedziba Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Panorama Racławicka

Monumentalne malowidło Wojciecha Kossaka i Jana Styki 120m x 15m, panorama powstała we Lwowie na przełomie lat 1893-1894 dla uczczenia 100 rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Dnia 9.04.1944 roku została poważnie uszkodzona na skutek bombardowania lotniczego. W związku z tym nawinięto ją na walec i przeniesiono do klasztoru Bernardynów. W lipcu 1946 roku władze radzieckie przekazały malowidło Polsce. Na 40 lat trafiła do magazynów. Otwarcie Panoramy Racławickie nastąpiło dopiero 14.06.1985 roku. Jest jedną z największych panoram na świecie.

Arsenał Miejski

Zwany też Mikołajskim. Gotycki obiekt przeznaczony na spichlerz powstał w 1459 roku bezpośrednio przy zachodnio-północnych murach obronnych. Od początku reprezentował typ architektury prostej, nieskomplikowanej, służącej celom ściśle użytkowym. Na arsenał został przebudowany w XVI wieku i na ten okres datuje się powstanie skrzydła północnego. Unikatowa budowla w skali europejskiej. W skrzydle wschodnim oraz północnym czynny jest oddział Muzeum Historycznego.

Hala Ludowa

Wybitne dzieło konstruktywizmu z początku XX w. Otoczona rozległymi terenami rekreacyjnymi. Na północ od Hali rozciąga się jeden z najpiękniejszych parków wrocławskich – Park Szczytnicki.

Park Szczytnicki

Jeden z największych wrocławskich parków, park krajobrazowy o dużych walorach kompozycyjnych i dendrologicznych. Jeden z pierwszych parków na kontynencie europejskim urządzonym w stylu angielskim. W parku znajduje się Ogród Japoński.

Ogród Japoński

Ogród Japoński we wrocławskim Parku Szczytnickim został założony w roku 1913 na Wystawę Stulecia, jako element Wystawy Sztuki Ogrodowej.

Ogród Zoologiczny

Jeden z najstarszych i najciekawszych polskich ogrodów zoologicznych z licznymi okazami fauny. Doskonałe miejsce na spacery.

Ogród Botaniczny

Powstał na przełomie 1811/1812 na terenach dawnych fortyfikacji miejskich. Uprawia się tutaj ponad 7000 gatunków roślin pochodzących z całego świata. Szczególnie interesujące są kolekcje zgromadzone w kaktusiarni, alpinarium, palmiarni, akwarich, basenach i na stawie, ponadto stare skamieliny. Na część parkową składa się kolekcja drzew i krzewów japońsko-chńskich, północnoamerykańskich oraz zespół lasu bukowego.